Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis Vitajte na našich stránkach

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby už viac ako 10 rokov, i ked medzi tým zmenila svoju právnu formu, stále su to tí istí odborníci na otázky obchodného, účtovného a podnikatelského poradenstva.

Poskytujeme kompletné služby pre podnikatelov a obchodné spoločnosti. Zabezpečujeme zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodnom registri, vymáhanie pohladávok a aj ukončenie činnosti obchodných spoločnosti prostredníctvom konkurzného alebo likvidačného konania.

Naše služby poskytujeme na území celého Slovenska. Náš tím je tvorený z odborníkov v oblasti obchodného práva, daňového a účtovného poradenstva a v pripade potreby spolupracujeme aj so zahraničnými odborníkmi.

Tešíme sa na našu spoluprácu